Kto sme

MUDr. Pavol Trnovec, PhD. Študoval na Jesseniovej lekárskej fakulte Univezity Komenského v Martine. Štúdium ukončil s vyznamenaním „Summa cum laude“. Po skončení vysokoškolského štúdia pracoval na internom oddelení NsP Trstená ako sekundárny lekár a vo farmaceutických spločnost...

Nový lekár vo Svätom Jure!

MUDr. Pavol Trnovec, PhD. sa po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky zo všeobecného lekárstva a získaní licencie stal dňom 14. 3. 2019 odborným zástupcom ambulancie všobecného lekárstva spoločnosti MEDICA JUR, s.r.o.   Úspešné absolvovanie špecializačnej skúšky pri...