Dovoľujeme si oznámiť, že  pre zhoršenú epidemiologickú situáciu, očkovanie proti ochoreniu COVID 19 na našej ambulancii a záujem viac ako 90 % súčasných pacientov o poskytovanie služieb na novej adrese ambulancie Muškátová 2, Svätý Jur:

 

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná iba na ambulancii
Muškátová 2 v plnom rozsahu pre všetkých pacientov.

Ambulancia Hergottova 2 neposkytuje zdravotnú starostlivosť predbežne
do 15.11. 2021.

Uvedená skutočnosť bola nahlásená na VÚC, MÚ Svätý Jur.

 

Ordinačné hodiny budú upravené pomerne, podľa počtu pacientov.
V ambulancií Hergottova 2 už nebude možné
– e-mailové objednávanie predpisu liekov, objednávanie vyšetrenia na konkrétny čas.

Odbery krvi sa budú realizovať iba na adrese Muškátová 2.
Ambulanciu MedicaJur Muškátová 2, nájdete na 1. poschodí nad lekárňou Vitalita.
Tel.číslo: 02/207 338  71.