MUDr. Pavol Trnovec, PhD.


Študoval na Jesseniovej lekárskej fakulte Univezity Komenského v Martine. Štúdium ukončil s vyznamenaním „Summa cum laude“.

Po skončení vysokoškolského štúdia pracoval na internom oddelení NsP Trstená ako sekundárny lekár a vo farmaceutických spločnostiach Eli Lilly a GSK na pozíciách farmaceutického zástupcu, výskumného pracovníka, medicínskeho riaditeľa, riaditeľa pre endokrinológiu, onkológiu a ženské zdravie, korporátne záležitosti a ako generálny riaditeľ na Slovensku, v Rakúsku a USA.

V zahraničí pracoval 3 roky najprv ako koordinátor klinického výskumu nového inzulínu, prvého analógu ľudského inzulínu vo Viedni, Rakúsko pre krajiny: Slovenská republika, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Ruská federácia a Turecko. Neskôr pracoval v centrále spločnosti Eli Lilly v Indianapolise, štát Indiana, USA vo výskume a marketingu v onkológii – rakovina pľúc, močového mechúra a ochoreniach centrálneho nervového systému – schizofrénia. 

Počas práce vo farmaceutickom priemysle bol vyše 5 rokov členom predsedníctva, podpredsedom, či prezidentom asociacie spoločností SAFS, LAWG. Bol tiež zvolený do výboru BRITCHAM – britskej obchodnej komory.

Za spoločnosti ktoré reprezentoval obdžal viaceré ocenenia v oblasti filantropie a dobrovoľníctva: Top firemný filantrop a VIA BONA. Spolupracoval s n.o. Plamienok a Druhý krok, n.o. 

V roku 2018 ukončil treťostupňové vysoškolské štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite, fakulte verejného zdravotníctva obhajobou práce: „Liek v rukách lekára: vybrané a právne aspekty kategorizačného procesu v SR“ a bol mu udelený titul „Doctor Philosophiae – PhD.“