OZNAM

Z dôvodu náhleho a nečakaného ukončenia prenájmu priestorov ambulancie Chorvátska 33, Chorvátsky Grob, je služba všeobecného lekára až do odvolania poskytovaná iba v priestoroch MEDICA JUR s.r.o, Hergottova 2, Svätý Jur v ordinačných hodinách ambulancie vo Svätom Jure.

Zdôvodnenie:

Dňa 18.9. 2019 sme dostali oficiálne oznámenie od nášho prenajímateľa, spoločnosti FAWORa, s.r.o., o ukončení prenájmu a ukončení jeho činnosti v priestoroch Chorvátska 33, 900 25 Chorvátsky Grob. Žiaľ zatiaľ nemáme k dispozícií žiadne iné priestory pre prevádzovanie ambulancie všeobecného lekára v obci Chorvátsky Grob či inej blízkej obci, ktoré by boli schválené Úradom verejného zdravotníctva a Bratislavským samosprávnym krajom, odborom zdravotníctva. Na riešení situácie intenzívne pracujeme a o zmenách vás budeme informovať.

MUDr. Pavol Trnovec, PhD. Chorvátsky Grob 22/09/2019


DOVOLENKA MUDr. Pavol Trnovec, PhD.
9. 9. 2019

Zastupuje: MUDr. Zuzana Vozárova, MEDICINA HUMANA, s.r.o.

Ordinácia:
Pezinok, Holubyho 41, tel.: 033 / 641 10 42, 0907 771076
Zdravotná sestra: Andrea Čavojská
http://www.vozarova.sk/


DOVOLENKA MUDr. Pavol Trnovec, PhD.
16. 8. 2019 a 23. 8. 2019

Zastupuje: MUDr. Zuzana Vozárova, MEDICINA HUMANA, s.r.o.

Ordinácia:
Pezinok, Holubyho 41, tel.: 033 / 641 10 42, 0907 771076
Zdravotná sestra: Andrea Čavojská
http://www.vozarova.sk/


DOVOLENKA MUDr. Pavol Trnovec, PhD.
12. – 13. 08. 2019

Zastupuje: MUDr. Zuzana Vozárova, MEDICINA HUMANA, s.r.o.

Ordinácia:
Pezinok, Holubyho 41, tel.: 033 / 641 10 42, 0907 771076
Zdravotná sestra: Andrea Čavojská


Dovolenka MUDr. Pavol Trnovec, PhD. 19.-29.07. 2019.

Je leto a telo a duša potrebuje oddych a tešiť sa s najbližšími.
Aj my zdravotníci sme len ľudia a tiež si potrebujeme občas odpočinúť.

Preto v dňoch 19.-29.7. 2019 budeme mať naše ambulancie bez služby lekára.
V týchto dňoch ma zastupuje MUDr. Zuzana Vozárova, Medicina Humana, s.r.o. Pezinok, Holubyho 41, tel.: 033 / 641 10 42, mob.: 0907 771 076, http://www.vozarova.sk/

Zdravotná sestra, pani Mária Zimová bude na ambulancii vo Svätom Jure prítomná v dňoch 19.7. a 24. – 26. 7. 2019.

Príjemné prežitie leta a veľa zdravia,
Pavol Trnovec


Otvorenie novej ambulancie.
Rozšírenie ordinačných hodín.

Vzhľadom na rastúci záujem pacientov o naše služby v oblasti Malý raj, Slovenský a Chorvátsky Grob sme sa k 1. 7. 2019 rozhodli otvoriť ambulanciu aj v Chorvátskom Grobe na ulici Chorvátska 36/33, 900 25. Táto ambulancia je určená predovšetkým pre pacientov v blízkom okolí, ale je k dispozícii v rozšírených ordinačných hodinách pre všetkých našich pacientov.

Ambulancie sú otvorené nasledovne:

Pondelok:07:00 – 12:30 Svätý Jur13:30 – 15:00 Chorvátsky Grob
Utorok:08:30 – 11:00 Chorvátsky Grob12:00 – 17:00  Svätý Jur
Streda:07:00 – 12:30 Svätý Jur13:30 – 15:00 Chorvátsky Grob
Štvrtok:08:30 – 11:00 Chorvátsky Grob12:00 – 17:00 Svätý Jur
Piatok:07:00 – 14:30 Svätý Jur 

Miesto prevádzkovania: Hergottova 848/2, 900 21 Svätý Jur
Miesto prevádzkovania: Chorvátska 36/33, 900 25 Chorvátsky Grob
V mesiaci Júl 2019 pracuje ambulancia Chorvátska 36/33, 900 25
Chorvátsky Grob v štartovacom režime.

Rozpis činností na ambulancií Hergottova 848/2, 900 21 Svätý Jur
Pondelok Streda Piatok
7:00 – 8:00 ODBERY
8:00 – 10:00 AKÚTNI, INFEKČNÍ PACIENTI
10:00 – 11:00 DISPENZARIZOVANÍ PACIENTI, KONTROLY
11:00 – 12:30 OBJEDNANÍ PACIENTI – Prevencie, predoperačné vyšetrenia, návštevy

Utorok Štvrtok
12:00 – 13:30 AKÚTNI, INFEKČNÍ PACIENTI
13:30 – 15:00 DISPENZARIZOVANÍ PACIENTI, KONTROLY
15:00 – 17:00 OBJEDNANÍ PACIENTI – Prevencie, predoperačné vyšetrenia, návštevy

Uvedené časy sú orientačné, aby sme obmedzili miešanie infekčných pacientov s chronickými a pacientmi čakajúcimi na predoperačné vyšetrenie či prevenciu.

Prevencie, predoperačné vyšetrenia a vyžiadané návštevy v domácnosti iba na základe predchádzajúceho objednania.

Možnosť objednať sa vyšetrenie na určitý čas už čoskoro!


Maľovanie zdravotného strediska


Ambulancia všeobecného lekárstva MUDr. Pavol Trnovec, PhD. bude v dňoch 9. – 10. 05. 2019 zatvorená z dôvodu maľovania zdravotného strediska. Zastupujúci lekár: MUDr. Zuzana Vozárová, MEDICINA HUMANA, s.r.o. Medicínske centrum sv. Tadeáša, Holubyho 41, 90201 Pezinok Tel. 033/641 10 42.


Nový lekár vo Svätom Jure!

MUDr. Pavol Trnovec, PhD. sa po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky zo všeobecného lekárstva a získaní licencie stal dňom 14. 3. 2019 odborným zástupcom ambulancie všobecného lekárstva spoločnosti MEDICA JUR, s.r.o.  

Úspešné absolvovanie špecializačnej skúšky prináša záruku komplexných a najčerstvejších informácií a postupov prevencie, diagnostiky a liečenia chorôb v pôsobnosti všeobecného lekára.

Špecializačná skúška opravňuje samostatne pracovať na pozícii lekára  a odborného zástupcu v ambulancií všobecného lekárstva vo všetkých krajinách EÚ. 


Interná ambulancia MEDICA JUR, s.r.o. od 1.4. 2019 zatvorená!