Rozsah poskytovaných služieb

 • prevencia, diagnostika a liečba ochorení v pôsobnosti všeobecného lekára
 • vypracovanie návrhov na konziliárne vyšetrenia
 • preventívne vyšetrenia a očkovanie
 • predoperačné vyšetrenia
 • odbery krvi a diagnostika prostredníctovom POCT prístrojov – prístrojové vybavenie
 • odborné zdravotné poradenstvo a konzultáce
 • ambulantná starostlivosť
 • vydávanie potvrdení podľa platných zákonov
 • e-recept, e-lab, e-žiadanka
 • objednávanie už čoskoro
 • English speaking GP
 • výkony na žiadosť pacienta podľa platného cenníka

Prístrojové vybavenie

Odhalí ochorenia srdca EKG Schiller AT 2 Plus
Jednominútový test, ktorý zistí či nemáte zúžené tepny na dolných končatinách Vám môže zachrániť život: ABI BOSO ABI system -100
Tlak krvi pod 24 hodinovou kontrolu Tlakový holter BOSO TM2430
Antiobiotiká iba keď ich skutočne treba QuickRead go Orion –  kvantitatívne vyšetrenie CRP
Odhalí chudokrvnosť – anémiu: QuickRead go Orion  – vyšetrenie hladiny hemoglobínu
Odhalí skryté, okultné krvácanie:
stolica na okultné krvácanie:
QuickRead go Orion – kvantitatívne vyšetrenie iFOBT
Meranie sýtenia Vašej krvi kyslíkomPulzný oxymeter
Vyšetrenie zvukovodu, ušného bubienka – zápal, ušný mazotoskop KaWe Germany
Orientačné vyšetrenie hladiny cukru v krvi: Glukomer Accu Check
Vyšetrenie moču
INR už čoskoro
Orientačné vyšetrenie zraku, sluchu