Nový lekár vo Svätom Jure!

MUDr. Pavol Trnovec, PhD. sa po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky zo všeobecného lekárstva a získaní licencie stal dňom 14. 3. 2019 odborným zástupcom ambulancie všobecného lekárstva spoločnosti MEDICA JUR, s.r.o.   Úspešné absolvovanie špecializačnej skúšky pri...

Kto sme

MUDr. Pavol Trnovec, PhD. Študoval na Jesseniovej lekárskej fakulte Univezity Komenského v Martine. Štúdium ukončil s vyznamenaním „Summa cum laude“. Po skončení vysokoškolského štúdia pracoval na internom oddelení NsP Trstená ako sekundárny lekár a vo farmaceutických spločnost...