DOVOLENKA MUDr. Pavol Trnovec, PhD. 22.1. 2024 – 28.1. 2024

Dobrý deň, od 22.1.  do 28.1. 2024 čerpáme dovolenku.
Zastupuje:
MUDr. Katarína Macháčková,
MUDr. Mojmír Kvačala,
Moyzesova 4, 90201 Pezinok
2. poschodie, PRE AMBULA, s.r.o.
Tel.: 033/641 21 16.
Na vaše správy, odkazy, žiadosti o lieky odpovieme po 28. 1. 2024. Všetko dobré a pevné zdravie, Pavol Trnovec.

 

Oznam

Dovoľujem si Vás upozorniť, že elektronická komunikácia, emailové objednávanie liekov a služby portálu Moji lekári,  ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia,  budú od 03.01. 2022 poskytované iba pacientom registrovaným v ambulancii Muškátová 2, Svätý Jur v čase ordinačných hodín. Elektronická komunikácia bude možná iba cez portál Moji lekári.

Pacienti registrovaní na ambulancií Hergottova 2, si môžu o prepis liekov či objednanie sa na vyšetrenie požiadať telefonicky v čase 10 00 – 11 00 pondelok, streda piatok a medzi 14 00 – 15 00 v utorok a štvrtok, alebo vhodením žiadosti o recept do schránky umiestenej v lekárni Vitalita.
S úctou a prianím pevného zdravia,

MUDr. Pavol Trnovec PhD.

Oznam

Dovoľujeme si oznámiť, že  pre zhoršenú epidemiologickú situáciu, očkovanie proti ochoreniu COVID 19 na našej ambulancii a záujem viac ako 90 % súčasných pacientov o poskytovanie služieb na novej adrese ambulancie Muškátová 2, Svätý Jur:

 

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná iba na ambulancii
Muškátová 2 v plnom rozsahu pre všetkých pacientov.

Ambulancia Hergottova 2 neposkytuje zdravotnú starostlivosť predbežne
do 15.11. 2021.

Uvedená skutočnosť bola nahlásená na VÚC, MÚ Svätý Jur.

 

Ordinačné hodiny budú upravené pomerne, podľa počtu pacientov.
V ambulancií Hergottova 2 už nebude možné
– e-mailové objednávanie predpisu liekov, objednávanie vyšetrenia na konkrétny čas.

Odbery krvi sa budú realizovať iba na adrese Muškátová 2.
Ambulanciu MedicaJur Muškátová 2, nájdete na 1. poschodí nad lekárňou Vitalita.
Tel.číslo: 02/207 338  71.

Oznam – presťahovaná ambulancia

Ambulancia je z technických príčín dočasne presunutá na adresu Muškátova 2, Svätý Jur (nová polyfunkčná budova – Kačačnice)

Ambulanciu nájdete na 1. poschodí nad lekárňou Vitalita (vchod od hlavnej cesty)

Telefónne číslo: 02/207 338  71.
Ordinačné hodiny, kontaktné emailové adresy zostávajú pôvodné.


MUDr. Pavol TRNOVEC, PhD.
www.medicajur.sk

OČKUJEME COVID 19 vakcínou Pfizer Comirnaty.

Pacienti sa môžu nahlasiť na ambulancia@medicajur.sk na termíny v utorok a štvrtok dopoludnia 10:00-12:00 od 10. 8. 2021.
Každý  z utorkov a štvrtkov sme zatiať schopní zaočkovať do 10 osôb.
Z dôvodu šetrenia vakcínou po rozriedení je minimálny počet osôb 5 na deň.
Uvedené termíny sú  určené iba pre očkovancov.

Pozor, dôležité!

Vážený pacient, pred očkovaním vakcínou Comirnaty proti COVID-19 Vám chceme posyktnút všetky potrebné informácie. Dávame Vám ich k dispozícii online (použite nižšie uvedený odkaz) alebo v tlačenej podobe umiestnené v čakárni (v prípade potreby si tlačenú verziu pýtajte od sestry).
Tu nájdete všetky informácie o očkovaní. Online verziu rozšíreného poučenia a informovaného súhlasu pred očkovaním proti COVID-19 v ambulancii nájdete na odkaze www.bit.ly/3wBRrPf
Aj keď samotný informovaný súhlas budete v prípade očkovania podpisovať pred úkonom v ambulancii, je dôležité, aby ste sa už vopred oboznámili s rozšírenými informáciami, na ktoré Vás odkazujeme vyššie.

COVID-19 – Dôležité informácie ohľadom návštev ambulancie praktického lekára

Vážení pacienti,
od 23. marca 2020 vstupujú do platnosti opatrenia týkajúce sa návštev ambulancie praktického lekára.
Prečítajte si ich tu:
http://www.medicajur.sk/koronavirus-covid-19/dolezite-informacie-ohladom-navstev-ambulancie/

Dôležité informácie o domácej karanténe:
http://www.medicajur.sk/koronavirus-covid-19/karantena/

 

Koronavírus a Zákonník práce

Prehľadné zhrnutie na čo máte nárok u zamestnávateľa v súvislosti s koronavírusom: 
http://www.medicajur.sk/koronavirus-covid-19/koronavirus-a-zakonnik-prace/

Koronavírus a COVID-19

Aktuálne informácie o koronavíruse a ochorení COVID-19 vám prinášame tu: http://www.medicajur.sk/koronavirus-covid-19/

OZNAM

Z dôvodu náhleho a nečakaného ukončenia prenájmu priestorov ambulancie Chorvátska 33, Chorvátsky Grob, je služba všeobecného lekára až do odvolania poskytovaná iba v priestoroch MEDICA JUR s.r.o, Hergottova 2, Svätý Jur v ordinačných hodinách ambulancie vo Svätom Jure.

Zdôvodnenie:

Dňa 18.9. 2019 sme dostali oficiálne oznámenie od nášho prenajímateľa, spoločnosti FAWORa, s.r.o., o ukončení prenájmu a ukončení jeho činnosti v priestoroch Chorvátska 33, 900 25 Chorvátsky Grob. Žiaľ zatiaľ nemáme k dispozícií žiadne iné priestory pre prevádzovanie ambulancie všeobecného lekára v obci Chorvátsky Grob či inej blízkej obci, ktoré by boli schválené Úradom verejného zdravotníctva a Bratislavským samosprávnym krajom, odborom zdravotníctva. Na riešení situácie intenzívne pracujeme a o zmenách vás budeme informovať.

MUDr. Pavol Trnovec, PhD. Chorvátsky Grob 22/09/2019

Nový lekár vo Svätom Jure!

MUDr. Pavol Trnovec, PhD. sa po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky zo všeobecného lekárstva a získaní licencie stal dňom 14. 3. 2019 odborným zástupcom ambulancie všobecného lekárstva spoločnosti MEDICA JUR, s.r.o.  

Úspešné absolvovanie špecializačnej skúšky prináša záruku komplexných a najčerstvejších informácií a postupov prevencie, diagnostiky a liečenia chorôb v pôsobnosti všeobecného lekára.

Špecializačná skúška opravňuje samostatne pracovať na pozícii lekára  a odborného zástupcu v ambulancií všobecného lekárstva vo všetkých krajinách EÚ.