MUDr. Pavol Trnovec, PhD. sa po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky zo všeobecného lekárstva a získaní licencie stal dňom 14. 3. 2019 odborným zástupcom ambulancie všobecného lekárstva spoločnosti MEDICA JUR, s.r.o.  

Úspešné absolvovanie špecializačnej skúšky prináša záruku komplexných a najčerstvejších informácií a postupov prevencie, diagnostiky a liečenia chorôb v pôsobnosti všeobecného lekára.

Špecializačná skúška opravňuje samostatne pracovať na pozícii lekára  a odborného zástupcu v ambulancií všobecného lekárstva vo všetkých krajinách EÚ.