Dovoľujem si Vás upozorniť, že elektronická komunikácia, emailové objednávanie liekov a služby portálu Moji lekári,  ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia,  budú od 03.01. 2022 poskytované iba pacientom registrovaným v ambulancii Muškátová 2, Svätý Jur v čase ordinačných hodín. Elektronická komunikácia bude možná iba cez portál Moji lekári.

Pacienti registrovaní na ambulancií Hergottova 2, si môžu o prepis liekov či objednanie sa na vyšetrenie požiadať telefonicky v čase 10 00 – 11 00 pondelok, streda piatok a medzi 14 00 – 15 00 v utorok a štvrtok, alebo vhodením žiadosti o recept do schránky umiestenej v lekárni Vitalita.
S úctou a prianím pevného zdravia,

MUDr. Pavol Trnovec PhD.