Kto sme

MUDr. Pavol Trnovec, PhD. Študoval na Jesseniovej lekárskej fakulte Univezity Komenského v Martine. Štúdium ukončil s vyznamenaním „Summa cum laude“. Po skončení vysokoškolského štúdia pracoval na internom oddelení NsP Trstená ako sekundárny lekár a vo farmaceutických spločnost...