Z dôvodu práceneschopnosti sa v našej ambulancii neordinuje v dňoch 29. 3. 2022 až 1. 4. 2022.

Zdravotné sestry sú na ambulancii prítomné. 

Zastupuje:
MUDr. Ruth Poláková
MUDr. Omar Samman

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Komplexná zdravotná služba s. r. o.
Ordinácia: Kubačova 19, 83106 Bratislava – mestská časť Rača samostatný trakt, m.č. 2.11, 2.12
Tel.: +421 2 448 85 389
E-mail:ambulancia.racan@gmail.com